Som forældre spørger vi ofte os selv, hvad der forventes af vores børn inden de er skoleparate. Nogle børn er gode til ét, mens andre børn kan noget helt andet. Her i folderen kan du se lidt om, hvad vi som skole har erfaret, giver børnene den bedste skolestart. De fleste børn har et eller flere områder, hvor de er udfordret og ikke er nået helt i mål – det er helt normalt og der er masser af tid til at lære det også i skolen. 

 

Generelt kan vi sige, at jo mere I som forældre kan støtte jeres børn i at blive selvhjulpne, jo mere tid og overskud bliver der til at lægge fokus på den øvrige faglige og sociale læring, så dit barn bliver så dygtigt, som det kan og lykkes bedst muligt.

 

Forud for skolestart mødes vi med pædagogerne fra dit barns børnehave til en overlevering. 

 

På mødet drøfter vi dit dit barns sociale, motoriske, følelsesmæssige og sproglige kompetencer. Det er ikke temaer, som er grebet ud af den blå luft, men temaer som erfaring og uddannelse har vist os vigtigheden af, at vi sammen som forældre, børnehave og skole har øget fokus på i perioden op til skolestart.

 

Du kan se det samtaleskema vi bruger som udgangspunkt for samtalen her.