Som skole i Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder vi naturligt ud fra det fælles børne- og ungesyn, som du mødes af på institutioner og skoler i hele kommunen. Hovedtrækkene er, at alle børn og unge oplever sig set, hørt, forstået og taget alvorligt. Vi arbejder hele tiden med at tilrette vores praksis i forhold til dette. 

 

Vi har øje på det enkelte barns ressourcer: Hvor lykkes dit barn bedst, hvordan kan vi bruge det som udgangspunkt for at lære endnu bedre?

 

Vi anerkender, at noget kan være svært – men, derfor kan man godt lære det alligevel! Noget kan godt føles uretfærdigt – det forstår vi, både som forældre og personale, men der er nogle spilleregler, man skal følge alligevel. Når vi laver ”fejl”, er det ikke en fejl i klassisk forstand – nej, det er muligheden for at lære nyt.

 

Du vil mange gange i dit barns skolegang opleve perioder med ”læringsdyk”. Når der rokkes ved det vi har lært og erfaret og vi skal lære nye metoder og tilgange, kan vi både som børn og voksne føle os usikre. Der venter os en stor fælles opgave, som skole og hjem i de perioder – vigtigst af alt er, at børnene ved, at vi som voksne holder af dem, og at de er ”lige som de skal være”, uanset om noget er svært at lære, eller det går let som en leg.