Skolevalg på Amagerskolen

Hvem er vi?

Vi er en folkeskole med ca. 400 elever fordelt i en almen del fra 0.-9. klasse, en specialafdeling fra 0.-10. klasse, vores Ude-SFO og klubben In Between til alle børn i Skjern Kommune.

Vi er en udviklings- og læringsorienteret skole, som vægter en anerkendende og ressourceorienteret kommunikation. Glæde, leg og læring går hånd i hånd på vores skole, hvor vi grundet vores tilknytning til DGI og Skjern Håndbold vægter bevægelse højt. Glade børn har lyst til at lære!

Vores skolehverdag er præget af mange forskellige måder at lære på. Cooperative learning, aldersintegrerede dage, emneuger og fagdage, lejrskoler, samt besøg udefra og besøg ud af huset skaber variation og motivation.  

Vi udfordrer det enkelte barn på hver sit niveau og skaber en stemning, som hilser alle såvel store som små velkommen på skolen.

 • ikon
  Karen Engelund den 20-11-2015
  Vedlagt information om nye fyrværkeri-regler
 • Karen Engelund den 09-10-2015
  Kære forældre
   
  Årsplaner på en ny måde
  Lærerne på Amagerskolen har lavet årets årsplaner for fagene efter de nye tanker i skolereformen. Her er der fra undervisningsministeriet lagt op til, at man arbejder med lærings-målstyret undervisning. Det betyder kort fortalt, at både lærer og elev skal have tydelige mål for øje. Læreren skal være bevidst om målet, når der vælges undervisningsaktivitet og materialer for derigennem lettere at kunne gøre eleverne bevidste om, hvad de skal lære.
   
  Målstyret undervisning
  Målstyret undervisning kræver, at lærerne hele tiden rodfæster arbejdet i de obligatoriske mål for fagene. Er man som forælder interesseret i at se disse ministerielle mål kan man besøge vidensportalen www.emu.dk  (klik grundskole, forældre).
  Lærerne har, som en del af arbejdet med årets årsplaner, omsat disse mål fra fine ord til mål i øjenhøjde for eleven. Processen kaldes at nedbryde færdigheds- og vidensmål til læringsmål. Lærerne har opstillet læringsmål på flere niveauer for alle forløb hele året.
   
  Hvordan ses årsplanerne i det digitale system
  Det digitale system er dog indrettet sådan, at det kun viser læringsmålene for det aktuelle forløb netop nu. Læringsmål for det næste forløb bliver først synlige, når næste forløb går i gang. Det bevirker, at årsplanerne ser mere fattige ud i forældrevisningen, end vi havde drømt om, og derfor har vi ventet med at sende årsplanerne ud til jer i håb om, at firmaet ville løse det. Nogen gange får man dog ikke, hvad man drømmer om, og nu vil vi ikke vente på firmaet mere – I skal se årsplanerne nu.
   
  Årsplanerne betyder også dynamiske elevplaner.
  Lærerne vil løbende vurdere elevernes arbejde med målene. Disse vurderinger bliver synlige i elevplanen efterhånden, som der arbejdes med og evalueres på målene. På den måde er elevplanen et dynamisk redskab, som udfyldes løbende.
   
  Hvordan finder jeg frem til årsplanen
  Både årsplaner og elevplaner er lavet i det digitale værktøj ”minuddannelse”. Vi gør opmærksom på at årsplanerne er dynamiske og vi tager forbehold for ændringer undervejs. Den lærings-målstyrede undervisning, det nye årsplansværktøj og de løbende vurderinger, ser vi som nye og gode redskaber, vi er på vej med. Det er vigtigt for os, at I ved og afstemmer jeres forventninger med, at vi er i prøve - og øvefasen.
   
  Vedlagt vejledning til minuddannelse. Det er markeret med rødt - hvor årsplanerne ligger.
   
  Med venlig hilsen
  Karen Engelund
  Læringsvejleder
  Amagerskolen


   

Tak til mellemtrinnet for flotte koncerter

Nyhed billede
Hvilken bedre måde at fejre "Syng dansk dagen" på end med en flot koncert. Tak til mellemtrinnet for 2 flotte koncerter i kirken og på skolen.