Glædelig Jul fra alle os til alle jer

Billeder fra bevægelsesmessen

 • ikon
  Ulla Eskesen den 23-01-2015
  Kære forældre
  HUSK STORE LUSEDAG
  Se vedh.
 • ikon
  Marianne Hedegaard Hauge den 08-01-2015

  Skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har digital skoleindskrivning i perioden 19.01.15-02.02.15
  indskrivning.dk for kommende 0. klasser. Hvis dit barn skal gå i en friskole, bedes du også indberette det på
  indskrivning.dk

  Personlig indbydelse

  Hvis dit barn er født i 2009 eller er fra 2008 og ikke allerede er startet i 0. klasse, vil du få en personlig
  indbydelse fra skolen i dit skoledistrikt.
  Modtager du ikke en indbydelse er det vigtigt, at du selv kontakter distriktsskolen eller Ringkøbing-Skjern
  Kommune, Dagtilbud og Undervisning, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk, telefon 9974 1269, mail
  lisbeth.mortensen@rksk.dk

  Start i børnehaveklasse

  1. Børn, der er født i 2009 kan starte i 0. klasse.
  2. Børn, der er født i 2010 og er fyldt fem år senest den 1. oktober 2015, kan starte i 0. klasse nu, hvis
  du mener, at barnet kan følge undervisningen i 1. klasse næste skoleår. Kontakt da den skole dit barn
  skal gå på.
  Forældre kan søge om tilladelse til, at barnet starter i en anden skole i kommunen end distriktsskolen, hvis
  skolen erklærer sig villig til at modtage barnet.

  Start i 1. klasse

  Børn, der går i 0. klasse, starter automatisk i 1. klasse.

  Skolefritidsordningen

  I forbindelse med den digitale skoleindskrivning til 0. klasse skal der også ske indskrivning til
  skolefritidsordningen eller børnehus, hvis dette ønskes.
  Vær opmærksom på, at hvis du indskriver dit barn på en anden skole end distriktsskolen kan du ikke indskrive
  til SFO på denne skole, det skal du gøre via digital pladsanvisning.

  Kommunens skoler tilbyder blandt andet

  Høj faglighed
  Stort engagement
  Et positivt skole-hjem samarbejde
  Specialundervisningstilbud
  En aktiv hjemmeside på den enkelte skole
  Særlige tilbud til 10. klasser
  Pasningsordning på skolerne fra 0. til 3. klasse

  Vores politikere har vedtaget, at vi blandt andet arbejder efter:

  Børne- og Ungepolitik
  Fælles Børne- og Ungesyn
  Medieplan
  Handleplan for Sprog og Læsning
  Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

 • ikon
  Ulla Eskesen den 11-08-2014
  Materiale om den nye skole fra Undervisningsministeriet